Facebook   Twitter

14 octubre 2011

ACTA REUNIÓ APA - OCTUBRE 2011

Pares i mares

Palma, 4 d’octubre de 2011

ASSISTENTS

 • Presidenta: Catalina Díaz Torrens, com a representant de 1r d’ESO
 • Vicepresidenta i secretària: Maria Serra Vanrell, com a representant de 3r de Primària
 • Tresorer: Salvador Gestoso Gayà, com a representant de 3r d’ESO

Vocals:

 • Juanma Hernández Morey, representant de la UEECO
 • Neus Vera Ginard, representant de 4 anys
 • Nela Hidalgo, representant de 5 anys
 • Marta Celemín Morales, representant de 1r de Primària
 • Margalida Marí, representant de 2n de Primària
 • Aina Conde i Ribó, representant de 4t de Primària
 • Coloma Flexas Vives, representant de 5è de Primària
 • Miquel Palou Sampol, representant de 2n d’ESO

Directora: Magdalena Cabot

Excusen la seva absència:

 • Pau Perotti, representant de 6è de Primària

Quan són les 19.35 h comença la reunió amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova per unanimitat.

2. Estat de comptes

A 31-05-2011 el saldo és de 6.410,02 €, dels quals s’hauran de descomptar aproximadament 3.000 € per pagar el cadafal i la cervesa de la festa de final de curs i dos projectors que ja s’han instal•lat a les aules.

3. Anglès per a pares/mares i alumnes

La realització de cursos d’anglès per a pares i mares de moment es deixa a decisió de la nova Junta, que es constituirà a la reunió del dia 8 de novembre. S’ha consultat amb la FAPA i ens poden oferir el servei de subcontractació per no haver-nos de donar d’alta a la Seguretat Social per poder assegurar el mestre.

Pel que fa a l’anglès per a alumnes, la directora ens explica que estan estudiant la possibilitat d’organitzar una extraescolar amb professors de l’acadèmia Progreso. De moment enviaran una circular per saber si hi hauria prou famílies interessades i així decidir si és viable tirar endavant el projecte. Aquesta activitat anirà dirigida a alumnes des dels 4 anys fins a 4t d’ESO i es realitzaria de 16 a 17 hores per als nins d’Infantil i de 1r cicle de Primària, i en horari de migdia per a la resta d’alumnes, és a dir a partir de 2n cicle de Primària.

4. Speaking a 4t de Primària

La representant de 4t de Primària exposa que una mare de la seva classe ha demanat si hi ha possibilitat de fer Speaking a partir de 4t, tal com es fa des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO.

La representant de 3r de Primària aprofita per demanar si també es podria fer en aquest curs, tenint en compte que millorar el nivell d’anglès és un tema recurrent entre els pares i mares.

La directora pren nota del tema i ho consultarà amb la cap d’estudis de Primària i amb la presidenta de la Fundació, ja que seria una activitat que es duria a terme gràcies a les aportacions a la Fundació i, per tant, suposaria un augment de la quota a 3r i 4t de Primària. A part, demana a les dues representants que, en cas que no hi hagi cap impediment per fer-ho, la proposta s’exposi a les dues classes per veure què en pensen els pares i mares dels alumnes.

5. Precs i preguntes

1. La directora ens fa saber que, de moment, no han pogut organitzar la classe de pilates per a pares i mares; ho continuen intentant i demana que totes les persones que estiguin interessades en el tema passin per Secretaria a dir-ho.

2. La classe de ioga no es farà perquè no hi ha professor.

3. En relació a la nova web, on hi torna a haver un apartat per a pares i mares, decidim demanar si és possible tenir-hi dues etiquetes: una per a Informacions i l’altra per a Activitats. De tota manera, mantindrem el bloc, on podreu continuar fent els vostres comentaris.

4. S’aprova que per a totes les reunions generals de classe l’APA es farà càrrec del servei de guarderia.

5. Ens posam en marxa per organitzar, durant aquest trimestre:
-  Una sessió conjunta de risoteràpia per a pares i fills.
-  Una xerrada sobre la prevenció en l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

6. La classe de 5 anys demana que:
-  La guarderia del matí s’obri a les 7.30 hores.
-  El preu de les sortides s’indiqui de manera aproximada a la circular corresponent. La representant de 4t de Primària diu que si es pot enviar una circular general a principi de curs amb tots els preus, millor; però que si això no és possible, que almenys s’enviï el preu a cada circular.
-  El calendari escolar es doni més aviat. La directora respon que el calendari no serà aprovat fins a la primera reunió del Consell Escolar, cap al 26 d’octubre. De tota manera, ens avança que el festiu de lliure elecció del centre serà al mes d’abril.

7. El representant d’UEECO demana:
-  Si finalment es va cobrar la dotació extraordinària de la Conselleria del curs passat per fer front a les despeses de logopeda, de natació i de fisioterapeuta. La directora diu que sí, que es va cobrar tard, però ho van pagar.
-  A continuació exposa que, com que tot aquest suport extra que van tenir els alumnes va resultar molt profitós, voldria saber si per enguany la Conselleria té previst donar la mateixa ajuda. La directora diu que de moment no hi ha res en ferm i que, per tant, s’estimen més esperar un poc a veure si almanco ho aproven i surt publicat al BOIB. En aquest cas, encara que paguessin tard, es podria avançar la despesa, com es va fer l’any passat.
-  Per acabar diu que en cas que no hi hagi dotació, probablement els pares estarien disposats a fer front a part d’aquesta despesa fent una major aportació a la Fundació, almanco per a les activitats de natació i de fisioterapeuta, ja que tothom en va quedar molt content.

8. La representant de 1r de Primària proposa:
-  Un taller per a pares i mares de tall, confecció i personalització de peces de vestir, els divendres de 15 a 17 hores, impartit per ella mateixa. La directora en pren nota.
-  Que es faci una circular per recordar que és convenient fer una revisió de l’oïda en aquesta edat.

Es fixa la data per a la propera reunió per al dia 8 de novembre de 2011.

Darreres
notícies

Com una mata d’autèntic jonc
18 juliol 2022
Esdeveniments, Pares i mares

Recordatori inscripcions activitats extraescolars. Curs 2022-2023
08 juliol 2022
Circulars, Extraescolars, Infantil, Primària, Secundària, UEECO

Llibres i material curs 2022-2023
07 juliol 2022
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Proposta activitats extraescolars. Curs 2022-2023
29 juny 2022
Circulars, Extraescolars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària