Facebook   Twitter

27 març 2014

Aires nous a treball individualitzat

Fundació, Primària, Projectes

A primer cicle, enguany hem canviat la dinàmica del treball individualitzat, activitat de la Fundació.

Després de tres anys realitzant aquesta feina a la Caseta, pensàrem que els infants ja coneixien la dinàmica i eren prou autònoms per poder oferir-los un altre plantejament d’aquesta activitat. Així, enguany els alumnes de primer cicle treballen amb més llibertat i autonomia que mai. Respectant molt positivament el ritme de la sessió, els horabaixes de dimarts i dijous, enguany són una mica diferents al passadís de primer cicle.

Els objectius que perseguírem amb aquest canvi són els següents:

- Apropar-se a la metodologia dels ambients iniciada a l’etapa d’Infantil

- Treballar amb concepció de cicle

- Fer una proposta de programació intercicle

- Oferir tasques per diferents nivells (activitats multinivell) i capacitats

- Possibilitar l’aprenentatge entre iguals

- Rompre amb la programació lineal/trimestral

D’aquesta manera, ambdós cursos realitzen l’activitat al mateix temps i mateixos espais, els infants trien i es mouen amb total llibertat i tranquil·litat. Això permet que cada infant pugui trobar una tasca que s’adapti a les seves necessitats, oferint-los un ampli ventall d’activitats de tots els nivells; respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i intentant que poc a poc puguin enfrontar-se a diferents reptes.

Així, enguany hem habilitat l’espai de 1r per a totes les activitats relacionades amb l’àrea de llenguatge.

L’aula de 2n l’hem reservat per a les activitats matemàtiques.

I hem adaptat l’aula de recursos perquè fos un espai més d’aprenentatge amb treballs més lúdics i presència de les TIC.

D’un espai a un altre, al passadís, també poden trobar diferents propostes de treballs.

En petits grups; n’Alicia, l’auxiliar de conversa, els proposa activitats en què poden practicar anglès.

Per parelles desenvolupen la seva imaginació amb figures geomètriques que poden esdevenir qualsevol cosa...

També hi ha altres activitats de trànsit en què poden col·laborar.

Una nova proposta de treball que segurament seguirem millorant...

Darreres
notícies

Campament 1r i 2n de primària. Curs 2022-2023
01 juny 2023
Circulars, Pares i mares, Primària, Sortides

Ajuts de menjador escolar 2023-2024
01 juny 2023
Circulars, Menjador, Pares i mares

Optativa 2n ESO 2023-2024
01 juny 2023
Circulars, Pares i mares, Secundària

Optativa 1r ESO 2023-2024
01 juny 2023
Circulars, Pares i mares, Primària