Facebook   Twitter

14 setembre 2016

Beques NEE Curs 2016-2017

Circulars, Pares i mares

Benvolgudes famílies,

Us comunicam que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2016/2017.

Les sol·licituds d’ajuda i de subsidi hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es o a través de l’adreça del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport https://sede.educacion.gob.es, a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”. Una vegada emplenat el document es poden seguir dues vies:

a) completar el procés electrònic a la pàgina web si es disposa de signatura electrònica i adjuntant la documentació que es requereix.

b) imprimir el model en format PDF que es genera, presentar-lo a la secretaria de l’escola, signat pel sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, abans del dia 23 de setembre.

La documentació que s’ha d’adjuntar és:

  • Document d’identitat del sol·licitant i de la totalitat dels membres majors de 14 anys restants de la unitat familiar
  • Certificat de minusvalidesa
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies que donen dret a deducció de la renda (famílies nombroses, pensió d’orfandat, etc)
  • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.
  • En cas de necessitat de reeducació pedagògica o de llenguatge s’ha d’aportar certificació acreditativa dels costs del servei, expedida pel centre o institució externa que la subministri, i un informe de la intervenció psicopedagògica durant el curs.

Darreres
notícies

Valoració intercanvi Escola Gavina 1r ESO 2017
19 maig 2017
Circulars, Projectes, Secundària

Segona reunió informativa orientació, 4t d’ESO. Curs 2016-2017
17 maig 2017
Circulars, Pares i mares, Secundària

Encara queden places a l’escola d’estiu!. Curs 2016-2017
17 maig 2017
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària

Comiat 5 anys. Curs 2016-2017
15 maig 2017
Circulars, Infantil, Pares i mares