Facebook   Twitter

17 setembre 2018

Convocatòria beques NEE. Curs 2018-2019

Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Benvolgudes famílies,

Us comunicam que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2018/2019.

Les sol·licituds d’ajuda i de subsidi hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a l’adreça https://sede.educacion.gob.es.

Una vegada emplenat el document es poden seguir dues vies:

a) completar el procés electrònic a la pàgina web si es disposa de signatura electrònica i adjuntar la documentació que es requereix.

b) imprimir el model en format PDF que es genera i presentar-lo a la secretaria de l’escola, signat pel sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, abans del dia 24 de setembre.

La documentació que s’ha d’adjuntar és:

 • Per acreditar la discapacitat o trastorn greu de conducta cal un dels següents documents:
  - Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’Institut de Majors i de Serveis Socials.
  - Certificat de discapacitat.
  - Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o departament d’orientació.
 • Per acreditar les altes capacitats és necessari un certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o departament d’orientació.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies que donen dret a deducció de la renda (famílies nombroses, pensió d’orfandat, etc.).
 • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.
 • Document d’identitat del sol·licitant i de la totalitat dels membres majors de 14 anys restants de la unitat familiar
 • En cas de necessitat de reeducació pedagògica o de llenguatge, s’ha d’aportar:
  - Una memòria expedida pel centre o institució externa que el subministri que inclogui el nombre d’hores setmanals i especialista que la durà a terme, el cost mensual i la informació detallada de les característiques del programa reeducador.
  - Declaració responsable de la persona que farà la reeducació que reuneix els requisits formatius establerts a la convocatòria.

Atentament,

L’equip directiu

Darreres
notícies

Simulacre d’evacuació. Curs 2021-2022
18 novembre 2021
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Revista Còdol del mes de novembre. Curs 2021-2022
17 novembre 2021
Circulars, Pares i mares

Informacions Fundació Mata de Jonc. Curs 2021-2022
12 novembre 2021
Circulars, Fundació, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

UCTAIB. Loteria de Nadal. Curs 2021-2022
12 novembre 2021
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO