https://www.high-endrolex.com/15

Ambients i espais de treball a Infantil - Escola Mata de Jonc
Facebook   Twitter

Ambients i espais de treball a Infantil

ELS ESPAIS DE TREBALL I ELS AMBIENTS A L’ETAPA D’INFANTIL

El curs 2012-2013, a l’etapa d’infantil ens proposàrem fer un canvi metodològic amb uns principis comuns:

1. Obrir aules. Cada aula té el material d’un ambient i d’un espai de feina. La disposició d’enguany és la següent:

Durant el primer trimestre, els alumnes de 3 anys fan l’acolliment a la seva aula i, a partir del mes de gener, s’incorporen a la nova dinàmica. Això fa que, durant el primer trimestre, no facem Tots els sentits ni Jugam a ser.

2. Mesclar les edats. El fet que nins de 3, 4 i 5 anys comparteixin unes activitats i coincideixin en el temps i en l’espai fomenta actituds responsables, autonomia i aprenentatge entre iguals. Aprenen a conviure, a respectar-se i a treballar de manera cooperativa adoptant diferents rols segons les seves necessitats, dins un clima de concentració, serenitat i recerca, tenint en compte el caràcter lúdic de moltes de les propostes.

3.Baixar ràtios. En els moments d’espais de treball i ambients, les ràtios baixen considerablement, ja que disposam del mestre de suport i l’addicional dins aquesta dinàmica. Així, dels 25 nins que tenim dins el grup d’aula passam a 15 nins en els ambients i 18 en els espais. Aquest fet dona més tranquil·litat al grup, permet més atenció per part de l’adult, una observació més eficaç...

4. Especialitzar els espais ens ha ajudat molt a rendibilitzar el material i la zona de la Caseta. Així, no és necessari que hi hagi les mateixes coses a cada aula i els nins arriben a tenir molt clar què hi poden trobar i on ho poden trobar.

5. El fet que els mestres de suport i els addicionals formin part d’aquesta organització és el millor perquè tots sentim i visquem l’educació i l’escola des del mateix punt de vista. Tots formam part del mateix engranatge i tots remam en la mateixa direcció.

6. En la metodologia dels ambients i els espais de treball, el nin és el protagonista del seu aprenentatge i constructor del propi coneixement. Ell viu i sent el que aprèn, el mestre acompanya en el procés d’aprenentatge des de l’observació, l’anàlisi i la intervenció. Una mirada d’ànims, rectificar un error com una part més del procés i com a oportunitat per créixer, prendre consciència dels seus avanços i del que li costa més, mostrar i fer partícips els altres dels nous descobriments i dels nous reptes... Tot això fa que el nin creixi i aprengui dins un clima de confiança i tranquil·litat.

Què entenem per ambient? Quins duim a terme aquest curs?

Un ambient és un lloc on l’infant troba una selecció de materials i una disposició de l’espai que evoca una feina proposada i organitzada, en què ell tria què farà i amb qui. Aquest curs oferim Jugam a ser, Espai-Art, Prova-ho, Llum i ombres i Preparam berenar, encara que aquest darrer és dirigit i, a nivell organitzatiu, té les característiques d’un taller.

A l’ambient de Jugam a ser, els infants gaudeixen de jugar representant situacions de la vida quotidiana o altres que els són molt properes, familiars, engrescadores o significatives, fet que els ajuda a entendre la realitat que els envolta, a posar-se al lloc dels altres i a assumir diferents rols.

També hi treballam la memòria per recordar vivències relacionades amb els diferents espais que ofereix l’ambient. Així mateix, la imaginació juga un paper important a l’hora de representar i reproduir mitjançant l’acció i el llenguatge oral. A més, aprenem a resoldre conflictes i expressar sentiments.

A Espai-Art, pretenem que els infants gaudeixin i experimentin amb diferents materials i tècniques plàstiques, i s’expressin a través del llenguatge plàstic. Per fer-ho, poden triar de manera lliure entre diferents propostes que els presentam (pintura als cavallets, modelatge amb fang, volum amb materials diversos...) o exposar què necessiten per dur a terme els seus projectes i posar-los en pràctica sempre que sigui possible.

A Prova-ho, els nin manipulen diferents materials que troben dins l’entorn immediat, tot observant, ensumant, tocant, mesclant, pesant, comparant; amb terra, farina, aigua, pedres, llet o llavors.

Tenint a l’abast diferents estris, pots, embuts, tassons, balances o comptagotes, s’estableixen unes relacions i connexions que desencadenen noves experiències i nous interrogants que generaran nous aprenentatges.

La intenció de Llum i ombres és oferir un espai de descoberta, experimentació i assaig amb el tan fascinant com són el llum, els colors, la fosca o la claror. L’infant aprèn a través dels sentits, s’obre pas al món jugant i experimentant, provant. L’adult és el responsable de captar aquests moviments i oferir-li els espais on posar en marxa tots els seus sentits.

La nostra intenció és generar petites zones dins el gran ambient que facilitin l’observació tranquil·la i atenta, així com la concentració. Algunes de les coses que hi podem trobar són el retroprojector, un llenç per fer ombres i projectar, la taula de llum, la casa fosca i altres petits materials per experimentar i observar.

A l’ambient/taller de Preparam berenar, elaboram el berenar per a tots els nins de la Caseta a partir dels ingredients que prèviament hem acordat que ells duran de casa.

Alguns dels objectius d’aquesta activitat són acostumar-se a menjar tota casta de fruita, conversar sobre el procés d’elaboració, manejar els estris de cuina o aprendre a compartir i a veure que, d’una feina de grup, en surt un resultat.

Què entenem per espai de treball? Quins duim a terme aquest curs?

Aquí els infants troben propostes de feina més concretes i específiques. En canviam alguns al llarg del curs, amb la intenció d’animar a la participació i a la vivència de nous reptes i nous aprenentatges. Enguany oferim els següents espais: Fàbrica de paraules, 1,2,3 pica paret, Sentits i Tipis, el qual, per la seva estructura i la seva dinàmica, podria estar dins els ambients però, per qüestions organitzatives, incloem dins els espais de feina.

A Fàbrica de paraules, la intenció és que els infants experimentin, imaginin, explorin, juguin i gaudeixin amb el món dels mots, per tal que interioritzin i entenguin la funcionalitat del llenguatge, alhora que adquireixen de manera progressiva les habilitats necessàries per comunicar-se i entendre el món que els envolta. Permet que els alumnes manipulin diferents materials per crear textos, tant orals com escrits; juguin amb el llenguatge amb embarbussaments, dites, rimes, etc.; o gaudeixin d’escoltar o llegir contes. En definitiva, cercam que, mitjançant el llenguatge, estructurin el seus discursos i el pensament.

A l’espai matemàtic 1,2,3 Pica paret, els infants descobreixen les aplicacions de les matemàtiques en la resolució de problemes a partir del plantejament d’un repte. Agrupant, comparant, ordenant, classificant i quantificant, treballen les habilitats matemàtiques sempre a partir de treballs manipulatius i lúdics. Quan la seva maduresa psicomotriu els ho permet i ho necessiten, en fan la representació en el paper.

A Sentits, treballam la percepció, que la neurociència defineix com el procés mental de recepció i d’interpretació conscient dels estímuls sensorials a partir de l’experiència i del pensament. És a dir, percepció és endevinar, filar, olorar, dur, rebre, tornar, sentir. Els treballs que presentam en aquest espai desenvolupen les capacitats sensorials i cognitives bàsiques: l’atenció, la memòria, el pensament, el llenguatge i el raonament. Tot el que perceben a través dels sentits és evocat per la memòria i compartit a través de la conversa.

A Tipis, l’espai de construccions, els infants troben diversos materials que els permeten desenvolupar la creativitat i imaginació amb la realització de diverses obres. L’estructuració de l’espai, les classificacions, l’estètica i la motricitat són alguns dels coneixements i habilitats que pretenem treballar. Alhora, el fet de compartir un projecte amb els companys fa més enriquidor el seu desenvolupament. A més, tenen l’opció de consultar construccions en llibres i canviar la visió plana creant en tres dimensions, o a la inversa, passant a paper la seva pròpia creació.

Finalment, només ens cal dir que som conscients que, en l’educació, és necessari fer els canvis en bones, i que aquests han d’estar ben parlats i consensuats. Per això, cada any perfilam i reorganitzam la nostra manera de fer, a partir de les observacions i valoracions fetes dins l’etapa. També volem afegir que hem duit aquesta nova metodologia i organització des d’una mirada de respecte i de confiança cap als infants, amb la intenció de guiar-los i acompanyar-los en el seu procés de construcció dels aprenentatges, de relacions i de vida; mantenint una actitud propera i amatent; i sent rigorosos en la recerca i posada en pràctica de la fonamentació teòrica i dels principis que sustenten aquest canvi.


Notícies relacionades amb: Circulars, Infantil

Notícies
relacionades

Sortides i activitats 2n trimestre. Curs 2023-2024
08 abril 2024
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, Sortides, UEECO

Darrer dia de trimestre: Pasqua. Curs 2023-2024
20 març 2024
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Sortida Costitx. Curs 2023-2024
15 març 2024
Circulars, Infantil, Primària, Sortides

Final escolar balear d’handbol. Curs 2023-2024
22 abril 2024
Circulars, Esdeveniments

Mostra de teatre. Curs 2023-2024
18 abril 2024
Circulars, Extraescolars, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Venda de roses per Sant Jordi. Curs 2023-2024
17 abril 2024
Circulars, Esdeveniments, Pares i mares, Secundària

Sant Jordi. Curs 2023-2024
16 abril 2024
Biblioteca, Circulars, Pares i mares

Mostra de teatre. Curs 2023-2024
15 abril 2024
Circulars, Extraescolars, Pares i mares, Primària, Secundària

Certificat d’aportacions a la Fundació Mata de Jonc 2023. Curs 2023-2024
08 abril 2024
Circulars, Fundació, Pares i mares

https://www.high-endrolex.com/15

https://www.high-endrolex.com/15