Facebook   Twitter

25 maig 2012

Explicació contracte d’ús d’imatges

Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Benvolguts pares,

Davant els comentaris d’un grup de pares quant al contracte d’ús d’imatges de menors, hem el·laborat aquest informe explicatiu que esperam que resolgui els dubtes que pugueu tenir.

En relació al contracte a subscriure entre l’escola i els pares i/o tutors del menor, cal indicar els següents punts:

1- Les imatges que utilitza el centre pel que fa al menor han d’anar emparades pel consentiment de pares i/o tutors legals de conformitat amb la L.O.P.D. Llei orgànica 1/85. En aquest sentit, la finalitat de l’ús de les imatges només seran en relació a les activitats que es puguin realitzar en el centre, tant escolar com a extraescolar.

2- Evidentment, entre aquestes finalitats podem tenir exemples, que van des de tallers de fotografia, en els quals intervenen els alumnes com a participants i com a models, tallers que suposen una participació d’aquests alumnes en concursos de diferent àmbit que poden fins i tot arribar a tenir un àmbit territorial que excedeixi de la comunitat autònoma. Aquest exemple es pot extrapolar a competicions esportives, tallers de teatre, etc.

En conseqüència és absolutament lògic que l’ús de qualsevol imatge dels menors en l’àmbit del centre educatiu estigui regulat i emparat per la Legislació vigent a complir, tant per pares i/o tutors com pel propi centre educatiu. El centre educatiu és el primer interessat a protegir als menors en la defensa dels seus interessos, però evidentment es pretén que existeixi una protecció absoluta i unes garanties per a totes les activitats que es realitzen en l’àmbit del centre. I en relació a tot l’exposat cal precisar:

1- S’indica àmbit geogràfic, il·limitat i no específic a causa de la situació actual que suposa l’ús de les noves tecnologies i els condicionants que suposa usar imatges en una pàgina web d’accés a pares i/o tutors, així com uns altres familiars, pot implicar l’ús d’aquestes imatges per tercers sense que els docents puguin garantir-ne al 100% un ús exclusivament a l’àmbit territorial de Palma, fins i tot a les Illes Balears.

2- En relació a l’ús total i parcial de les imatges i fotografies, en un concurs de fotografia a nivell nacional en les quals puguin participar els alumnes, tant com a models com a participants, evidentment el centre haurà d’adoptar totes les mesures oportunes, però precisarà d’un consentiment dels pares i/o tutors per participar en aquest o altres concursos que impliquin situacions similars. Un altre exemple seria la participació en esdeveniments esportius.

3- Quant al caràcter gratuït d’aquesta cessió, és natural que, si penjam imatges dels menors en la web de l’escola tenguem autorització i que no impliqui cap reclamació posterior per part de pares o progenitors per l’ús d’aquestes imatges en l’àmbit de les activitats del centre , i així garantir per al centre no solament el compliment de la legislació vigent, sinó treballar i desenvolupar l’activitat pròpia educativa amb la seguretat jurídica exigida.

4- Pel que fa a temps il·limitat, hem de manifestar que en qualsevol esdeveniment, exemple una obra de teatre, implica que qualsevol enregistrament que se’n faci per qualsevol dels pares dels menors participants pugui ser conservada con a record, però això implica necessàriament l’autorització de tots els pares i tutors dels menors que participen en qualsevol esdeveniment.

Finalment, volem indicar-vos que després de vosaltres, el centre és el primer interessat a protegir la intimitat dels menors i serà el primer a perseguir qualsevol actuació contrària als interessos del menor. No obstant això, el centre ha de comptar amb les màximes garanties quant a l’ús de les imatges per poder protegir els citats drets i en aquest sentit recordar a tots els pares i tutors que, encara que signin el contracte, tenen totes les garanties que els posa a la seva disposició la legislació vigent per protegir el dret d’imatge dels menors.

Atentament,

Gerència

PDF - 128.7 kB
Explicació contracte d’ús d’imatges

Darreres
notícies

Jornada continuada 2n trimestre. Curs 2022-2023
30 març 2023
Circulars, Infantil, Primària, Secundària, UEECO

Sortida finca de Galatzó 3 i 5 anys. Curs 2022-2023
27 març 2023
Circulars, Infantil, Pares i mares, Sortides

Sortida a Sóller, 5è de primària i 4 anys. Curs 2022-2023
20 març 2023
Circulars, Menjador, Primària, Sortides

Intercanvi escola Gavina. Curs 2022-2023
10 març 2023
Circulars, Esdeveniments, Secundària