Facebook   Twitter

10 setembre 2015

Informació beques NEE curs 15-16

Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Benvolgudes famílies,

Us comunicam que el Ministeri d’Educació i Cultura va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2015/2016.

Les sol·licituds d’ajuda i de subsidi hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ a l’apartat corresponent a “Becas, Ayudas y Subvenciones”. Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s’ha de presentar, signat pel sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre abans del dia 23 de setembre, adjuntant la documentació que s’exposa a continuació:

  • Document d’identitat del sol·licitant i de la totalitat dels membres majors de 14 anys restants de la unitat familiar.
  • Certificat de minusvalidesa o certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent, o bé certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies que donen dret a deducció de la renda (famílies nombroses, pensió d’orfandat, etc)
  • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.

En cas de necessitat de reeducació pedagògica o de llenguatge s’ha d’aportar:

  • Certificació acreditativa dels cost del servei, expedit pel centre o institució externa que el subministri i un informe de la intervenció psicopedagògica durant el curs.

Darreres
notícies

Valoració intercanvi Escola Gavina 1r ESO 2017
19 maig 2017
Circulars, Projectes, Secundària

Segona reunió informativa orientació, 4t d’ESO. Curs 2016-2017
17 maig 2017
Circulars, Pares i mares, Secundària

Encara queden places a l’escola d’estiu!. Curs 2016-2017
17 maig 2017
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària

Comiat 5 anys. Curs 2016-2017
15 maig 2017
Circulars, Infantil, Pares i mares