https://www.high-endrolex.com/15

Preguntes i respostes - Escola Mata de Jonc
Facebook   Twitter

Preguntes i respostes

Què és una Fundació?

Tal i com es defineix a la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, una Fundació és

"una entitat no lucrativa, constituïda per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets per a la realització de finalitats d’interès general. (...) S’entén per activitats d’interès general: activitats d’assitència social, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries, de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de l’economia o de la investigació, de promoció del voluntariat o qualsevol altra de semblant."

 

Per què una fundació?

El principal objectiu de la fundació és proporcionar i garantir un ensenyament de qualitat per a tots i cadascun dels alumnes de l’escola Mata de Jonc. Una escola que s’ha caracteritzat sempre per un alt nivell de qualitat pedagògica.

El fet que l’educació concertada sigui deficitària és un inconvenient que sempre han tengut tots els centres concertats. L’ensenyança és un bé on els recursos són limitats i la subvenció que arriba de la Conselleria d’Educació no és suficient per poder fer front a totes les despeses que genera el centre. És necessari, per tant, obtenir altres ingressos.

És per tot això que l’any 2001 la Fundació Mata de Jonc va ser constituïda.

Avui en dia Mata de Jonc es manté mitjançant:

 • subvenció del concert amb la Conselleria d’Educació i Cultura, la qual basta per fer front aproximadament a un 50% de les despeses.
 • els beneficis dels serveis del centre (guarderia, menjador i activitats extraescolars).
 • les donacions a la Fundació.

Aproximadament el 95 % dels pares i mares hi fan aportacions i l’evolució mostra que aquest percentatge va augmentant.

 

Quins avantatges té fer-hi donatius?

 • L’avantatge més important per a tots és contribuir al projecte de l’escola Mata de Jonc i facilitar una educació de qualitat per a l’alumnat del centre. A més, fer donacions a la fundació té altres beneficis.
 • Per una banda, entre un 35% i un 80% de desgravació directa de la quantitat total anual aportada en la declaració d’Hisenda. Dins el segon trimestre de cada any, es pot passar per secretaria a recollir el certificat corresponent.
 • Cada any la Fundació obsequia els alumnes amb una agenda escolar i una motxilla als de tres anys.

 

Qui som el membres del patronat?

El patronat representa i governa la Fundació, de la qual disposa i administra els béns segons els estatuts. Es compon de 6 membres, els quals es van renovant periòdicament.

Les funcions dels membres del patronat són, entre d’altres:

 • Assistir a dues reunions anuals ordinàries i, generalment, una o dues més d’extraordinàries.
 • Aprovar els pressuposts, les memòries, els balanços econòmics i els comptes anuals. Presentar-los a la Conselleria d’Educació i Cultura.
 • Encarregar una auditoria anual i presentar-la també a la Conselleria.
 • Vetllar pel bon funcionament de la Fundació i garantir-ne sempre la transparència econòmica.
 • Promoure donatius per a la Fundació.
 • Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles.

Com alguns ja sabeu, el Patronat està format per 3 representants dels pares i mares i 3 representants de l’escola. En aquests moments som:

 • Irene Lozano (tresorera), Joan David Janer (secretari) i Eduard Moyá (vocal); com a representants dels pares i mares
 • Patrícia Busquets (presidenta), Antònia Munar (vicepresidenta) i Àngela Tejeiro (vocal); com a representants de l’escola

Notícies relacionades amb: Fundació

Notícies
relacionades

Certificat d’aportacions a la Fundació Mata de Jonc 2023. Curs 2023-2024
08 abril 2024
Circulars, Fundació, Pares i mares

Benvinguda i activitats de la fundació. Curs 2023-2024
19 octubre 2023
Circulars, Fundació, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Natació 1r cicle. Curs 2023-2024
29 setembre 2023
Circulars, Fundació, Pares i mares, Primària

Preguntes i respostes

https://www.high-endrolex.com/15

https://www.high-endrolex.com/15