Facebook   Twitter

08 maig 2012

Presentació del projecte de biblioteca

Esdeveniments, Infantil, Pares i mares, Primària, Projectes, Secundària, UEECO

El passat dia 18 d’abril, presentàrem el projecte de biblioteca a les famílies. En primer lloc, volem agrair als assistents el seu suport, que demostra per una banda l’interès comú per la lectura i, per altra, les ganes de conèixer, compartir i participar en els projectes i activitats de l’escola. Tots som conscients de la importància de l’aprenentatge de la lectoescriptura per als més joves i, superada aquesta primera fase, de la necessitat de mantenir un grau òptim de motivació per la lectura com a font de plaer personal i com a vehicle de transmissió cultural i d’accés a la informació.

Però, quines són les raons que ens han impulsat a posar en marxa aquest projecte? El fet de disposar d’un espai destinat a la biblioteca escolar permet que el fons bibliogràfic es gestioni de forma centralitzada, fet que garanteix l’accés de tothom al material que es troba en el centre. La biblioteca d’aula no desapareix, sinó que passa a formar part -des de la seva ubicació- de la biblioteca del centre que facilitarà la renovació constant del seu fons i contribuirà al desenvolupament dels treballs d’aula, perquè aporta els materials necessaris per a la seva realització.

La gestió de la biblioteca es realitzarà mitjançant un programa informàtic específic, que a hores d’ara ja s’ha instal·lat a la xarxa interna del centre i que amb el temps serà accessible a través d’internet.

Pretenem conscienciar els alumnes de la necessitat d’una formació permanent, per la qual cosa resulta imprescindible oferir-los un lloc fix d’accés a la informació on puguin disposar de múltiples recursos que s’adeqüin a la seva edat, però també als seus interessos, de manera que cadascú pugui construir el seu itinerari lector personal i, alhora, compartir-lo amb els iguals i també amb els adults que els envolten. Així, entenem que la biblioteca és un recurs essencial per al desenvolupament de les capacitats personals i per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu.

Com a centre de recursos multimèdia, ha de donar suport als processos d’ensenyament-aprenentatge i al desenvolupament del currículum i ha d’afavorir l’ús de determinades estratègies metodològiques i facilitar la coordinació pedagògica i el treball interdisciplinar.

Volem que sigui un espai amb cabuda per a tots els projectes actualment en marxa a l’escola i també per als que es puguin dissenyar en el futur. Per això, és important establir connexions entre la comissió de biblioteca i la resta de comissions, especialment la comissió informàtica que promou activitats relacionades amb l’ús i aprofitament de les noves tecnologies de la informació i l’aprenentatge.

Finalment, com a part essencial del projecte, volem crear un espai obert a tota la comunitat educativa, que cadascú pugui participar del projecte d’acord amb les seves possibilitats i interessos, no només els alumnes i els mestres, sinó també els pares i els padrins i, en un futur no molt llunyà, els exalumnes, la comunitat veïnal...

El projecte és ambiciós i les tasques a realitzar són moltes, però confiam que entre TOTS el podrem tirar endavant. Aquest curs, s’ha fet un gran esforç per a l’adequació de l’espai i la realització d’una primera esporgada del fons existent en el centre; l’associació de pares i la cooperativa han fet inversions econòmiques per renovar el mobiliari i embellir l’espai, de manera que qualsevol usuari, sigui un nin o un adult, es trobi a gust.

Al llarg del curs no es podia fer gaire més; però, de cara al curs vinent, pretenem obrir l’espai en horari extraescolar -almanco dos horabaixes per setmana- així com iniciar el servei de préstec.

Per desenvolupar el projecte necessitarem la col·laboració dels alumnes i també dels pares. Com podeu participar? De moltes maneres, d’entrada seria bo poder comptar amb un grup de col·laboradors que, en contacte amb la comissió, promogui les activitats d’acord amb els interessos de les famílies i col·labori amb les tasques organitzatives.

Na Nela Hidalgo, mare de l’escola, ha participat en la gestió d’aquest projecte i continuarà col·laborant en el seu desenvolupament. Són moltes les possibilitats d’actuació per part dels pares: col·laborar amb l’obertura del servei els horabaixes, amb la catalogació del fons, organitzar tallers i sessions de contacontes, promoure lectures d’interès per als pares, organitzar un club de lectura...

Na Margalida Sureda, especialista en Audició i Llenguatge de la nostra escola, ha tancat la sessió amb la proposta d’una sèrie d’actuacions que podeu dur a terme a casa per animar els vostres fills a llegir i compartir amb ells aquests moments màgics.

Podreu consultar aquestes propostes i d’altres que us anirem fent a la nostra pàgina web. Esperam que realment aquest sigui un projecte de tots i per a tots!

PDF - 78.5 kB
Recomanacions per ser un bon lector

Darreres
notícies

Sortida Alcanada infantil febrer. Curs 2023-2024
21 febrer 2024
Circulars, Infantil, Pares i mares, Sortides

Acte Palestina. Curs 2023-2024
15 febrer 2024
Circulars, Esdeveniments, Pares i mares

Campament 5è. Reunió famílies. Curs 2023-2024
13 febrer 2024
Circulars, Pares i mares, Primària

Menú febrer. Curs 2023-2024
01 febrer 2024
Menjador, Pares i mares