Facebook   Twitter

10 setembre 2015

Informació beques NEE curs 15-16

Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Benvolgudes famílies,

Us comunicam que el Ministeri d’Educació i Cultura va publicar la convocatòria d’ajudes per als alumnes amb NEE per al curs 2015/2016.

Les sol·licituds d’ajuda i de subsidi hauran d’emplenar-se telemàticament a través de la seu electrònica https://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ a l’apartat corresponent a “Becas, Ayudas y Subvenciones”. Una vegada imprès el document en format PDF que es genera, s’ha de presentar, signat pel sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en el centre abans del dia 23 de setembre, adjuntant la documentació que s’exposa a continuació:

  • Document d’identitat del sol·licitant i de la totalitat dels membres majors de 14 anys restants de la unitat familiar.
  • Certificat de minusvalidesa o certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent, o bé certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies que donen dret a deducció de la renda (famílies nombroses, pensió d’orfandat, etc)
  • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.

En cas de necessitat de reeducació pedagògica o de llenguatge s’ha d’aportar:

  • Certificació acreditativa dels cost del servei, expedit pel centre o institució externa que el subministri i un informe de la intervenció psicopedagògica durant el curs.

Darreres
notícies

Polls a l’escola!
12 desembre 2018
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Taller de contacontes desembre. Curs 2018-2019
12 desembre 2018
Circulars, Extraescolars, Infantil, Pares i mares, Primària

Recollida d’aliments. AMiPA Mata de Jonc i Mallorca Sense Fam. Curs 2018-2019
10 desembre 2018
Circulars, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Reunió de pares i mares, 3 anys. Curs 2018-2019
05 desembre 2018
Circulars, Infantil, Pares i mares