Facebook   Twitter

Cooperativa escolar

La cooperativa escolar és una associació d’alumnes que s’agrupa de manera voluntària amb una finalitat educativa, econòmica o social, i aplica valors i principis del model cooperatiu.

Una cooperativa escolar permet:

 • fomentar la interacció d’alumnes de diferents edats
 • desenvolupar el pensament crític
 • afavorir el desenvolupament socioafectiu
 • estimular la creativitat
 • millorar l’autoestima dels participants

Els nostres objectius són:

 • Difondre la cultura emprenedora entre els alumnes
 • Promoure una educació social, cívica, econòmica i cooperativa

Els seus principis són:

 • Igualtat
 • Gestió democràtica
 • Responsabilitat
 • Autonomia i independència
 • Gestió econòmica

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Poden pertànyer a la cooperativa tots els alumnes que ho desitgin, des de segon cicle de primària fins a 4t d’ESO.

L’Assemblea General és la reunió dels socis on es delibera i es prenen acords. Cada soci o sòcia tendrà un vot.

Els acords obliguen tots els socis, inclosos els absents.

El Consell Rector és l’òrgan de gestió i representació de la cooperativa. Format pel president, el vicepresident i el secretari.

Cooperativa escolar