Facebook   Twitter

Pla estratègic

Missió

L’Escola Mata de Jonc és una cooperativa de professionals motivats i responsables, que practica un model educatiu de qualitat: en català, innovador, integrador, aconfessional i sostenible. Educa alumnes amb sensibilitat i capacitat per gaudir aprenent, responsables, amb autonomia per decidir i resoldre les situacions que els planteja la vida i per transformar, si cal, els valors de la societat.

Visió

L’escola Mata de Jonc vol estar oberta als canvis, per renovar, d’una manera crítica, la seva actuació; per la qual cosa, l’escola ha de ser un punt de trobada per a la interacció educativa de la societat; estarà compromesa amb les persones, el territori i la cultura. L’escola Mata de Jonc és conscient de les desigualtats del sistema de relacions socials i econòmiques, se’n sent responsable i vol donar-hi resposta. Treballa per prendre part amb accions i responsabilitat dins el procés de desenvolupament de la comunitat educativa. Tot això és possible perquè Mata de Jonc és una escola que té una estructura econòmica i de recursos humans i materials per fer front a situacions de dificultat.

Valors

Innovació, compromís, solidaritat, participació, eficiència i competitivitat.

Objectius

  • OBJECTIU 1 - Elaborar i publicar una memòria de RSE (Responsabilitat Social Empresarial)
  • OBJECTIU 2 - Establir una pla de formació per tal d’implementar la innovació en la nostra empresa.
  • OBJECTIU 3 - Desenvolupar un procés d’obertura, tant a nivell empresarial com social.
  • OBJECTIU 4 - Gestionar de manera eficient l’administració de la cooperativa.
  • OBJECTIU 5 - Incrementar les línies de negoci de la cooperativa.
  • OBJECTIU 6 - Millorar les instal·lacions de la cooperativa.
  • OBJECTIU 7 - Millorar la comunicació i la participació de tots els estaments a l’escola.

PDF - 147.5 kB

Per veure el document complet en PDF clicau a l’enllaç

Pla estratègic